Gdzie można założyć spółdzielnie uczniowską?

 

Najważniejsze etapy tworzenia spółdzielni uczniowskiej

     

Projekt „Nasza pierwsza spółdzielnia” współfinansowany jest ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Gminy Miasto Szczecin oraz
Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej