Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego (organizator projektu) została powołana w 2009 roku. Od kilku lat podejmujemy inicjatywy na rzecz szeroko rozumianej przedsiębiorczości i edukacji. Uważamy, że przedsiębiorczość to postawa życiowa, która jest niezbędna, aby nowoczesne państwo mogło rozwijać się efektywniej.

W województwie zachodniopomorskim aktywności kształtujące takie właśnie zachowania i postawy społeczne realizowaliśmy organizując dwanaście edycji największych Targów Pracy na Pomorzu Zachodnim, zachodniopomorskie edycje Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości czy inne projekty edukacyjne.

W 2013 r. realizowaliśmy projekt "Przedsiębiorczość społeczna. Lubię to", w latach 2014-2016 realizowaliśmy projekty "Pora Seniora" oraz  „Centrum Aktywności Lokalnej w Różańsku”. W 2016 r. realizowaliśmy projekty „Pora Seniora w gminie Dębno” oraz  „Nasza Pierwsza Spółdzielnia”.

Swoimi działaniami objęliśmy już dziesiątki tysięcy osób. Zrealizowaliśmy setki godzin szkoleń, warsztatów, wykładów, konkursy z nagrodami, konferencje i inne przedsięwzięcia edukacyjne.

Naszą misją jest przyczynianie się do rozwoju gospodarczego kraju, w szczególności regionu zachodniopomorskiego, poprzez ożywianie wśród mieszkańców ducha przedsiębiorczości, kształtowanie aktywnego stosunku do życia, inspirowanie do działania na rzecz lokalnych społeczności.

 

 

Maciej Patynowski
Prezes Zarządu
Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego

     

Projekt „Nasza pierwsza spółdzielnia” współfinansowany jest ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Gminy Miasto Szczecin oraz
Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej