Z myślą o uczniach, w wybranych szkołach regionu zachodniopomorskiego przeprowadziliśmy 30 spotkań informacyjnych poświęconych spółdzielczości uczniowskiej (oraz szerzej: przedsiębiorczości społecznej).

Spotkania odbywały się w „luźnej” atmosferze, połączone były z prezentacjami multimedialnymi oraz miniquizami. Każdy z uczestników otrzymał ciekawy materiał edukacyjny.

Podczas spotkań zapoznaliśmy Was z ideą przedsiębiorczości społecznej, tradycjami polskiej spółdzielczości uczniowskiej, najciekawszymi przykładami spółdzielni uczniowskich z kraju i ze świata. We współpracy z trenerem zastanawialiście się nad możliwymi obszarami działania spółdzielni uczniowskiej w Waszej szkole.

W spotkaniach informacyjnych udział wzięło łącznie 575 uczniów. Podobne "lekcje" przedsiębiorczości społecznej realizowaliśmy w 2010 i 2013 r. Wzięło w nich udział 1270 uczniów (534 gimnazjalistów oraz 736 licealistów)!

Celem bezpłatnego szkolenia „Animator Spółdzielczości Uczniowskiej” było wyposażenie Was w podstawową wiedzę niezbędną do założenia i prowadzenia/animowania spółdzielni uczniowskiej. Dwudniowe szkolenie (łącznie 12 godzin) skierowane było do nauczycieli potencjalnie zainteresowanych utworzeniem w swoich szkołach spółdzielni uczniowskiej. W szkoleniu udział wzięło 16 osób!

Termin szkolenia:

 • 7 października 2016 r. (piątek), godz. 12:00-17:00
 • 8 października 2016 r. (sobota), godz. 10:00-17:00

Miejsce szkolenia:

Szczecin, ul. Św. Ducha 2 (siedziba Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A., sala B) [zobacz na mapie]

Ramowy zakres szkolenia:

 • tradycje polskiej spółdzielczości uczniowskiej,
 • zasady działania spółdzielni uczniowskiej: organy, członkowie, formalne podstawy
 • typy/formy działań spółdzielni uczniowskich,
 • zakładanie spółdzielni uczniowskiej krok po kroku,
 • praktyczne wskazówki dotyczące prowadzenia spółdzielni uczniowskiej: organizacja pracy, prowadzenie dokumentacji samorządowej i księgowej,
 • inspiracje, czyli dobre praktyki z kraju i zagranicy.

Dodatkowe informacje:

Zapewniliśmy bezpłatny poczęstunek kawowy oraz lunch.

Spośród nauczycieli, którzy ukończyli szkolenie wybieraliśmy troje, z którymi przystąpiliśmy do zakładania pilotażowych spółdzielni uczniowskich.

Wybór nauczycieli został dokonany przez zarząd fundacji na podstawie listów motywacyjnych oraz dotychczasowej aktywności tych osób na polu pozalekcyjnych form współpracy z uczniami.

 

Szczególnie ciekawym działaniem w projekcie było zorganizowanie dla 26 osób (uczniów oraz nauczycieli - opiekunów/potencjalnych opiekunów spółdzielni uczniowskich) wyjazdu studyjnego do kilku najlepiej prosperujących spółdzielni uczniowskich w kraju.

Nasz wybór padł na woj. małopolskie i śląskie, w których jest największe zagęszczenie tego typu podmiotów, ponadto małopolskie spółdzielnie uczniowskie rokrocznie znajdują się wśród laureatów konkursu organizowanego przez Fundację Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej (FRSU) na najlepiej pracującą spółdzielnię uczniowska w kraju.

Udział w wyjeździe studyjnym był dla Was świetną okazją do zetknięcia się z „prawdziwymi”, dobrze prosperującymi spółdzielniami uczniowskimi, czerpania inspiracji. Wartością dodaną była możliwość nawiązania nowych, ciekawych znajomości z rówieśnikami ze szkół z południa Polski. 

Dodatkową atrakcją (korzystając z okazji pobytu w Krakowie) było także zwiedzanie z przewodnikiem Zamku Królewskiego na Wawelu, czy Katedry Królewskiej.

Ramowy program wyjazdu studyjnego:

Środa (19 października)

 • 7:45 – Wyjazd spod Zespołu Szkół nr 8 w Szczecinie
 • 8.15 – Wyjazd spod Gimnazjum nr 23 w Szczecinie
 • 8:30 – Wyjazd spod Dworca PKP Szczecin Dąbie
 • 9:30 – Wyjazd spod Dworca PKS Pyrzyce
 • 18:40 - zakwaterowanie (Hostel „Trzy Kafki”, ul. Straszewskiego 25, 3 min spacerem od Rynku Głównego)
 • 19:15 - obiadokolacja Kraków

Czwartek (20 października)

 • 7:15 - śniadanie
 • 8:00 - wyjazd z hostelu
 • 8:55-9:40 - Odwiedziny w SU „Rockefeller” (os. Spółdzielcze 6)
 • 11:00 - zwiedzanie Krakowa (ul. Powiśle 7)
 • 15:00 - obiad na Rynku Głównym
 • 17:00 - spotkanie z członkami Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej (ul. Malborska 65)
 • 19.30 - kolacja

Piątek (21 października)

 • 7:00 - wykwaterowanie
 • 7:30 – śniadanie
 • 8:15 - wyjazd z Krakowa
 • 10:00 - odwiedziny SU „Mały Łasuch” w Sosnowcu (Wojska Polskiego 84)
 • 11:30 - odwiedziny w SU „Łakomczuch” w Sosnowcu (ul. Zagłębiowska 25)
 • 12:30 - obiad
 • 13:00 - trasa powrotna do Szczecina

Udział w wyjeździe studyjnym był całkowicie darmowy. Wszelkie koszty organizacyjne (transport, przewodnik, wyżywienie, noclegi, ubezpieczenie itp.) pokryte zostały ze środków projektu.

Kluczowym działaniem zrealizowanym w ramach projektu było testowe założenie i animowanie od postaw trzech pilotażowych spółdzielni uczniowskich. W ramach projektu utworzone zostały:

 • Spółdzielnia Uczniowska "DUO" przy Zespole Szkół nr 2 Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pyrzycach,
 • Spółdzielnia Uczniowska "Trio" przy Zespole Szkół nr 8 w Szczecinie,
 • Spółdzielnia Uczniowska "FABRYKA MARZEŃ" przy Zespole Szkół nr 1 w Szczecinie,

Każda ze spółdzielni „otrzymała” od nas „na start”:

1. Doposażenie (o łącznej wartości ok. 800-900 zł/spółdzielnię) zależne od wybranej przez uczniów formy działalności (np. spółdzielnia "DUO" z Pyrzyc otrzymała profesjonalną witrynę chłodniczą na potrzeby sklepiku szkolnego, spółdzielnia "FABRYKA MARZEŃ" otrzymała maszynę do szycia na potrzeby działalności rękodzielniczej)

2. Gotową stronę internetową, na której młodzi spółdzielcy umieszczają: opis obszarów swojego działania, informacje o członkach spółdzielni, składzie organów nadzorczych, a później informacje o podejmowanych/realizowanych inicjatywach (zdjęcia, filmy), sukcesach, planach. Oto strony internetowe poszczególnych spółdzielni:

3. Wsparcie warsztatowe dla uczniów

Członkowie każdej z nowoutworzonych spółdzielni objęci zostaną 12-godzinnym cyklem warsztatowym „Nasza pierwsza spółdzielnia”. Warsztaty podzielone były na dwa zasadnicze moduły tematyczne: 

 • Moduł I - "Spółdzielnia - małe przedsiębiorstwo" (8 h)
 • Moduł II - "Spółdzielnia - marka, produkt, sprzedaż" (4 h)

W warsztatach udział wzięło 82 młodych spółdzielców i spółdzielczyń!

4. Wsparcie mentorskie (coach) dla opiekunów spółdzielni

Coach pomagał opiekunom spółdzielni obrać właściwą drogę do celu (utworzenie i efektywne animowanie spółdzielni), używając do tego swoich umiejętności, doświadczenia i narzędzi. Proces coachingowy odbywał się zdalnie z wykorzystaniem dostępnych narzędzi komunikacyjnych telefon/mail/skype. Doradcami byli eksperci Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie.

Opracowanie unikatowego przewodnika "Spółdzielnia uczniowska, narzędzie do pobudzania i kształtowania postaw kooperacji, współpracy i przedsiębiorczości", z kompleksową instrukcją jak założyć i skutecznie animować spółdzielnię uczniowską oraz kompletem dokumentacji „startowej” przydatnej przy zakładaniu oraz prowadzeniu spółdzielni (wzory statutu, uchwał, protokołów itp.).

Planowany ramowy zakres przewodnika:

 • idea przedsiębiorczości społecznej,
 • tradycje polskiej spółdzielczości uczniowskiej,
 • diagnoza potrzeb społeczności szkolnej/lokalnej,
 • typy/formy działań spółdzielni uczniowskich,
 • zakładanie spółdzielni uczniowskiej krok po kroku,
 • inspiracje, czyli dobre praktyki z kraju i zagranicy,
 • słownik pojęć,
 • bibliografia, przydatne linki.

Przewodnik będzie kolportowany wśród nauczycieli w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego oraz umieszczony na stronie internetowej projektu. Podręcznik zostanie udostępniony na otwartej licencji Creative Commons.  W regionie zachodniopomorskim jest ok 500 szkół (307 szkół gimnazjalnych + 193 szkoły ponadgimnazjalne). Wszystkim przekażemy przewodnik w wersji elektronicznej. Wydrukujemy go także w nakładzie 250 egz. (gro nauczycieli preferuje tradycyjnie wydane materiały dydaktyczne).

Jesteś zainteresowany/a poradnikiem w wersji drukowanej? [Skontaktuj się z nami]

     

Projekt „Nasza pierwsza spółdzielnia” współfinansowany jest ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Gminy Miasto Szczecin oraz
Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej