W tej zakładce znajdziesz wzory dokumentów do pobrania :

Przykładowy status Spółdzielni Uczniowskiej : [Plik .pdf] | [Plik .doc] 


Przykładowy regulamin działalności sklepiku uczniowskiego Spółdzielni Uczniowskiej: [Plik .pdf] | [Plik .doc] 


Zgłoszenie powstania Spółdzielni: [Plik .pdf] | [Plik .doc]  


Przykładowy plan pracy Spółdzielni Uczniowskiej : [Plik .pdf] | [Plik .doc] 


Przykładowy wzór sprawozdania Zarządu Spółdzielni Uczniowskiej  działającej w Szkole: [Plik .pdf] | [Plik .doc] 


Sprawozdanie rady nadzorczej Spółdzielni Uczniowskiej: [Plik .pdf] | [Plik .doc] 


Bilans otwarcia: [Plik .pdf] | [Plik .doc] 


Bilans zamknięcia: [Plik .pdf] | [Plik .doc]  


Arkusz spisowy ruchomości: [Plik .pdf] | [Plik .doc] 


Wykaz towarów wziętych na potrzeby spółdzielni: [Plik .pdf] | [Plik .doc] 


Wykaz zwyżek cen: [Plik .pdf] | [Plik .doc] 


Wykaz zniżek cen: [Plik .pdf] | [Plik .doc]

     

Projekt „Nasza pierwsza spółdzielnia” współfinansowany jest ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Gminy Miasto Szczecin oraz
Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej