Spółdzielnia uczniowska "Pingwinek" działająca przy Szkole Podstawowej nr  17 w Katowicach

Pingwinek jest przykładem SU zorganizowanej w Szkole Podstawowej, której uczniowie angażują się w takie inicjatywy jak:

 • prowadzenie sklepiku,
 • organizacja kiermaszy,
 • organizacja imprez okolicznościowych: Andrzejki, Bale Karnawałowe, Walentynki,
 • prowadzenie gazetki,
 • zbiórka surowców wtórnych.

Na uwagę zasługuje duże przywiązanie uczniów i członków spółdzielni do kwestii etycznych w ramach których członkowie spółdzielni opracowali własny kodeks młodego spółdzielcy z którym można się zapoznać na stronie szkoły poświęconej SU Pingwinek . Opisana spółdzielnia jest przykładem działania przedsiębiorczego od najmłodszych lat edukacji  uczniów.


Źródłem zdjęć i opisu jest strona internetowa sp17.katowice.pl

 

Spółdzielnia Uczniowska "Szarotka" działająca przy Zespole Szkół im bł. ks. Piotra Dańkowskiego w Jordanowie

To jedna z najaktywniejszych spółdzielni uczniowskich czego dowodem są zajmowane czołowe miejsca w konkursach o tematyce spółdzielczej. Zakres realizowanych inicjatyw jest szeroki o czym świadczy opis, pochodzący ze strony o Szarotce: "Spółdzielnia "Szarotka" funkcjonuje prawie od początku istnienia szkoły na Chrobaczem.(...)

Zmieniały się szkoły, lokale, ale młodzież zawsze chętnie pracowała w spółdzielni. Od kilku lat w nowej szkole spółdzielnia ma swój mały lokal. Znajdują się w nim stoliki, krzesła - można tu wypić kawę, herbatę, zjeść drożdżówkę czy pączka. W sklepiku można kupić drugie śniadanie (kanapka, drożdżówka), napoje i słodycze. Preferując zdrowe odżywianie, proponujemy uczniom owoce, jogurty oraz różnego rodzaju soki i napoje owocowe. (...)

Praca w naszej spółdzielni to nie tylko praktyka, ale niejako staż zawodowy. Uczniowie prawie o wszystkim decydują sami i prawie wszystko sami załatwiają. Sami decydują o wyborze dostawców (... u kogo taniej...), o tym jaki towar zamówić i ile (to ważna umiejętność - towaru nie powinno zabraknąć, ale też nie powinno go być za dużo - szczególnie artykułów o krótkim okresie trwałości). Uczniowie odpowiadają materialnie za powierzony towar i pieniądze. Spółdzielcy wypełniają związane z działalnością gospodarczą dokumenty: asygnaty kasowe, Bankowe Dowody Wpłaty i inne, ustalają marże, rejestrują utargi - jest to więc jednocześnie mała praktyka w księgowości. 

Za swoje osiągnięcia Spółdzielnia Uczniowska "Szarotka" zajmuje systematycznie czołowe miejsca (pierwsze lub drugie) w ogólnopolskim konkursie na najlepiej pracującą spółdzielnię uczniowską w kraju (w grupie szkół ponadpodstawowych). W roku szkolnym 2012/2013 zajęliśmy kolejny raz pierwsze miejsce i zdobyliśmy kolejny Puchar.

Niewykluczone, że dzisiejsi członkowie Spółdzielni "Szarotka" założą w przyszłości spółdzielnie, w których znajdą pracę nie tylko sami, lecz także ich koledzy, czy inni mieszkańcy tutejszych terenów.

O tym, że to potrafią, że znają świetnie problematykę spółdzielczą i że "nic w tej dziedzinie nie jest im obce" mogą świadczyć m.in. wysokie miejsca w Ogólnopolskiej Olimpiadzie  Wiedzy o Spółdzielczości.

Z wygospodarowanego zysku spółdzielcy mają dofinansowane zagraniczne wycieczki, na które od wielu lat jeżdżą w klasie maturalnej. W ostatnich latach zwiedzili m.in. Włochy, Francję, Grecję, Hiszpanię i Turcję . 

Oprócz postaw przedsiębiorczych wyrabiamy również u naszych uczniów postawy proekologiczne. Uczestniczymy w akcji "Sprzątanie Świata", realizujemy program "Od nasionka do kompostu", organizujemy zbiórkę surowców wtórnych itp. Oprócz tego typu "praktycznych" akcji zapoznajemy młodzież z zasadami oraz ze znaczeniem ekologii w życiu człowieka i świata. Swoją wiedzę z tego zakresu uczniowie mają możliwość sprawdzić uczestnicząc w różnego rodzaju konkursach o tematyce ekologicznej, np.: "Zdrowa Przyroda, Zdrowa Żywność, Zdrowy Człowiek" itp." . O działalności spółdzielni można się dowiedzieć ze strony internetowej, która jest wzorowym wizerunkiem Szarotki w przestrzeni wirtualnej.


Źródłem zdjęć i opisu jest strona internetowa zsdjordanow.iap.pl

 

Spółdzielnia uczniowska "Nie ma Lipy" działająca przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Lipce

Kolejny przykład ciekawej spółdzielni uczniowskiej, której działania skupiają sie na zaangażowaniu w realizację celów społecznych w gminie. Członkowie SU Nie ma Lipy to ambitna młodzież z dużą wyobraźnią, chcąca pomagać nie tylko uczniom ale i mieszkańcom swojej gminy. Do inicjatyw realizowanych przez tą SU można zaliczyć takie działania jak:

 • zbiórki rzeczowe na rzecz najuboższych mieszkańców gminy,
 • organizacja warsztatów filmowych,
 • angażowanie się w projekty o charakterze edukacyjnym,
 • organizowanie imprez integracyjnych dla młodzieży,
 • angażowanie się w prace fizyczne na rzecz gminy,
 • wydawanie gazety i wiele innych.

Nie sposób wymienić wszystkich inicjatyw tej aktywnej spółdzielni. Więcej informacji można znaleźć na stronie facebook.com


 

Spółdzielnia uczniowska ROCKEFELLER, działająca przy Zespole Szkół Ekonomicznych nr 2 w Krakowie

Spółdzielnia Uczniowska "ROCKEFELLER" prowadzi działalność gospodarczą pod postacią sklepiku szkolnego. Dzięki tej inicjatywie uczniowie uczą się praktycznych podstaw działalności handlowo – usługowej. Dzięki rozwijaniu takich umiejętności absolwentom szkoły ekonomicznej łatwiej będzie odnaleźć się na przyszłym rynku pracy lub podjąć dalszą edukację o charakterze ekonomicznym. Poza główną działalnością spółdzielnia uczniowska angażuje się w szereg innych inicjatyw, mających na celu realizację celów społecznych, do których zaliczyć można między innymi:

 • organizacja akcji zbiórki pieniędzy na karmę dla zwierząt ze schroniska, 
 • odwiedziny  dzieci z Domu Dziecka,
 • organizowanie wraz z samorządem szkolnym poczty walentynkowej, 
 • wyjścia do teatru, kina, wycieczki, 
 • pomoc w organizacji akcji "Pola Nadziei", 
 • organizacja akcji "Szklanka mleka",

Jak można zauważyć, jest to bardzo aktywna SU, która prowadzi szereg różnych inicjatyw, nie ograniczając się do jednej formy aktywności. Warto wspomnieć, że za swoją działalność „Rockefeller” został wielokrotnie nagrodzony a listę długą listę wyróżnień można znaleźć na ich stronie.

Strona internetowa z informacjami na temat SU „ROCKEFELER”: zse-2.krakow.pl


 

 Spółdzielnia Uczniowska "Łakomczuch" działająca przy Szkole Podstawowej nr 29 im. Wł. Broniewskiego w Sosnowcu

 Opis pochodzący ze strony spółdzielni:

Spółdzielnia Uczniowska "Łakomczuch" jest organizacją prowadzoną przez uczniów pod opieką nauczycieli - opiekunów. Działa na podstawie statutu uchwalonego prze Walne Zgromadzenie.

       Spółdzielnią kieruje Rada Nadzorcza, a podejmowane decyzje wprowadza w życie Zarząd Spółdzielni. Nad właściwym przebiegiem prac  SU czuwa komisja rewizyjna.

 Głównym celem działalności SU jest propagowanie idei spółdzielczości polegającej na jednoczeniu indywidualnych działań dla wspólnego dobra.

         Nasza spółdzielnia została założona w październiku 2004 roku. Podstawą jej działalności jest prowadzenie sklepiku uczniowskiego. Co roku sprzedają w nim uczniowie klas III-VI.  Sklepik jest czynny na każdej przerwie. Jak do niego trafić? Bardzo prosto, ponieważ mieści się na parterze. A co można kupić? Głównie słodycze i napoje. Ceny naszych towarów nie są wygórowane, więc każdy ma szansę coś kupić. Co robimy z zarobionymi pieniędzmi? Przeznaczamy je na potrzeby szkoły i członków spółdzielni.” 

Strona internetowa z informacjami na temat SU „Łakomczuch”: sulakomczuch29/home


 Zdjęcia oraz opis powstał i pochodzi ze źródła: [link]

 

Spółdzielnia Uczniowska „Ptyś” działająca przy Zespole Szkół nr 4 w Jaśle

To spółdzielnia licząca aż 109 członków, którymi są uczniowie z klas technikum ekonomicznego i handlowego.

Opis pochodzący ze strony spółdzielni:

„Działalność Spółdzielni oparta jest głównie na sprzedaży artykułów spożywczych w Sklepiku Szkolnym oraz sprzedaży pieczywa na przerwach śródlekcyjnych. Asortyment sprzedaży dostosowany jest do gustów i potrzeb klientów, którymi są uczniowie i pracownicy Szkoły.

Spółdzielnia działa w oparciu o uchwalony i zatwierdzony statut. Kieruje nią Rada Nadzorcza, a podejmowane decyzje wprowadza w życie Zarząd Spółdzielni. Nad właściwym przebiegiem prac SU „Ptyś” czuwa Komisja Rewizyjna.

Działalność Spółdzielni podlega ewidencjonowaniu, a jej księgowość prowadzą uczniowie starszych klas technikum, będący jednocześnie członkami Spółdzielni i posiadający wystarczający zasób wiedzy teoretycznej i praktycznej (dzięki odbytym praktykom zawodowym), by móc w sposób zgodny z Ustawą z 29.09.1994 r. o rachunkowości i jej zasadami prowadzić ewidencję Spółdzielni.

Wypracowane wspólnie dochody udziałowcy wykorzystują bardzo racjonalnie, przeznaczając je na:

 • dofinansowanie imprez klasowych tj. wycieczek turystyczno-krajoznawczych i przedmiotowych, „Studniówki”, „Półmetku”, wyjścia do kina, teatru itp.,
 • pomoc finansową dla członków spółdzielni znajdujących się w trudnych sytuacjach losowych,
 • działalność charytatywną,
 • nagrody za pracę na rzecz Spółdzielni.

Młodzież naszej Szkoły poprzez prace w Spółdzielni Uczniowskiej ma możliwość wdrażania zdobytej wiedzy na zajęciach teoretycznych w praktyczne przedsiębiorcze działanie, pozwalające na sprawdzenie swoich umiejętności menedżerskich oraz ocenę uzyskanych wyników w sposób wymierny, jakim jest wypracowany zysk.” 


Źródło: [link] ekonomik.org.pl

 

Spółdzielnia Uczniowska „Eko-Siódemka” działająca przy Szkole Podstawowej Nr 7 w Głogowie

Kolejny przykład SU zrzeszającej uczniów szkoły podstawowej. Jako cel podstawowy członkowie spółdzielni przyjeli wykształcenie w uczniach cech aktywności, gospodarności, zaradności i odpowiedzialności za siebie i otoczenie społeczno – gospodarcze. Praca w tej spółdzielni uczy zespołowego działania i gospodarowania na rynku, kształtowania nawyków oszczędności oraz maksymalizacji korzyści. Jak widać są to cele ukierunkowane ekonomicznie a wiedza i doświadczenie nabyte przez członków tej spółdzielni pozwoli rozwijać zainteresowania i podejmować inicjatywy na dalszych szczeblach edukacji. Więcej szczegółów można znaleźć na stronie: facebook.com/eko-siodemka


 

Spółdzielnia Uczniowska „Winien–Ma”, działająca przy Zespole Szkół Hotelarsko Turystycznych w Zakopanem

 

Aktywna spółdzielnia, która do swoich inicjatyw zalicza między innymi:

 • prowadzenie kawiarni szkolnej,
 • sprzedaż napoi gorących z automatu,
 • działalność cateringowa,
 • sprzedaż podręczników,
 • współpraca ze spółdzielnią dorosłych – Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Zakopanem,
 • młodzież prowadzi pełną księgowość, stosując zapis ręczny w tzw. „amerykance”.

Ponadto członkowie tej SU biorą udział w projektach i olimpiadach o charakterze ekonomicznym. Za zdobyte środki organizują wspólne inicjatywy integracyjne, tj. wycieczki. Na uwagę zasługuje podjęcie współpracy z innym podmiotem ekonomii Społecznej, jakim jest spółdzielnia socjalna „Społem”. Więcej informacji można znaleźć pod adresem: zsht.pl


 

Przykłady zagranicznych spółdzielni uczniowskich

Spółdzielczość uczniowska rozwija się także w innych krajach. Choć zasady w każdym państwie różnią się, to nie zmienia się cel takich inicjatyw – pomoc w rozwiązywaniu problemów w społeczności szkolnej i poza nią. Tu również nie brakuje przykładów, które mogą inspirować innych. 

Jedną ze spółdzielni, którą można podać za przykład oryginalnej działalności jest spółdzielnia z Madras College, istniejąca w Szkocji. Uczniowie tej szkoły wpadli na pomysł sprzedawania rowerów i świadczenia usługi ich naprawy. Pomieszczenia do prowadzenia tego typu działalności zapewniła szkoła, a narzędzia do naprawy zostały zakupione w ramach kredytu, jaki spółdzielnia zaciągnęła w banku na sumę 100 funtów. Kredyt został szybko spłacony ponieważ uczniowie bardzo dobrze zbadali potrzeby lokalnej społeczności i rozpoczęli świadczenie usług dla nauczycieli szkoły, konserwując i naprawiając im rowery. Następnym krokiem było wyszukiwanie i zakup starych, zepsutych rowerów i przywracanie im sprawności. Rowery takie były następnie sprzedawane, a zysk przeznaczany na potrzeby uczniów i rozwój własnej spółdzielni.

Kolejnym przykładem jest spółdzielnia "The Ruptors" działająca w Community College w miejscowości Lipson w Wielkiej Brytanii. Uczniowie tamtejszej szkoły chcieli rozwijać swoje pasje taneczne. Uczniowie z Lipson mieli ambicje rozwijania swoich umiejętności w tzw. Street Dance, czyli swobodnej formie tańca ulicznego. Bardzo chcieli mieć okazję sprawdzenia się nie tylko lokalnie, ale i na międzynarodowych konkursach. Do wyjazdów niezbędne były pieniądze. Uczniowie założyli spółdzielnię uczniowska i ćwicząc trzy razy w tygodniu w szkole przygotowali pokazy swoich umiejętności podczas corocznie organizowanych przez spółdzielnię spektaklów. W trakcie spektaklu zbierane są środki, które pozwalają grupie 20 spółdzielców wyjeżdżać na konkursy o randze krajowej i międzynarodowej.

Jak pokazują zaprezentowane powyżej przykłady, inspiracje czerpać można z każdego rodzaju działalności. Ważnym jest, aby uczniowie chcący działać jako spółdzielcy nie ograniczali się jedynie do powielania pomysłów. Największe inspiracje rodzi połączenie zainteresowań uczniów oraz potrzeb społeczności uczniowskiej i lokalnej. Najefektywniejsze spółdzielnie to te, które trafnie zidentyfikowały potrzeby, a następnie znalazły ciekawy sposób na ich rozwiązanie. Kluczem do sukcesu młodych ludzi jest ich wyobraźnia i chęci do działania. 

     

Projekt „Nasza pierwsza spółdzielnia” współfinansowany jest ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Gminy Miasto Szczecin oraz
Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej