Witamy na stronie internetowej projektu „Nasza pierwsza spółdzielnia”, realizowanego w okresie czerwiec-grudzień 2016 r. przez Polską Fundację Społeczeństwa Przedsiębiorczego. 

Zasadniczym celem projektu było stworzenie warunków do odrodzenia i rozwinięcia spółdzielczości uczniowskiej w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego poprzez popularyzację tego typu działalności wśród uczniów i nauczycieli oraz zapewnienie kompleksowego wsparcia metodycznego i mentorskiego do tworzenia i prowadzenia przyszkolnych spółdzielni uczniowskich. 

W ramach projektu z myślą o uczniach zorganizowaliśmy 30 spotkań informacyjnych poświęconych spółdzielczości uczniowskiej, z myślą o nauczycielach zorganizowaliśmy natomiast szkolenie "Animator Spółdzielczości Uczniowskiej". Trzy wybrane szkoły objęliśmy wsparciem w procesie tworzenia spółdzielni uczniowskiej a 26 osób zabieraliśmy na wyjazd studyjny do Krakowa i okolic gdzie można było przyjrzeć się najprężniej działającym polskim spółdzielniom uczniowskim. 

W ramach projektu opracowaliśmy także przewodnik "Spółdzielnia uczniowska. Praktyczna nauka postaw kooperacji i przedsiębiorczości wśród uczniów", który następnie przekaaliśmy wszystkim szkołom w regionie zachodniopomorskim. Nadbudowę projektu stanowiła także niniejsza strona internetowa, na której znalazła się baza wiedzy na temat spółdzielczości uczniowskiej wraz z instruktarzem jak założyć i prowadzić przyszkolną spółdzielnię.

Uczestnictwo w projekcie było dla uczniów/nauczycieli/szkół całkowicie darmowe. 

Szczegółowy opis działań poznasz [tutaj]. Macie pytania? [skontaktujcie się z nami].

     

Projekt „Nasza pierwsza spółdzielnia” współfinansowany jest ze środków
Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Gminy Miasto Szczecin oraz
Narodowego Banku Polskiego w ramach programu edukacji ekonomicznej